Art4Print

OPĆI UVIJETI POSLOVANJA

1. Opće odredbe

Ovi uvjeti poslovanja definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našoj internet stranici (www.art4print.net). Prodavatelj robe ponuđene na ovoj stranici je FOTO ART d.o.o., Sv. Roka 80, 31000 Osijek, Hrvatska, OIB: 40005413033.

Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju, a on mu istu narudžbu potvrdi putem e-mail adrese koju je Kupac definirao prilikom narudžbe. Kupce upućujemo da se prije kupovine obavezno upoznaju s Uvjetima poslovanja. Korištenjem ovih internetskih stranica Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim odredbama i svim ostalim stavkama uvjeta poslovanja koje čine sastavni dio ugovora sklopljenog na daljinu.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta  i pravila poslovanja u bilo kojem trenutku, s time da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na njegovoj internet stranici. Foto art d.o.o je vlasnik stranice www.art4print.net i web trgovine. Svi sadržaji objavljeni na ovoj internet stranici, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotip), fotografije su intelektualno vlasništvo tvrtke i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje Foto art d.o.o.

Broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je upisan, te podatke o registru:

Trgovački sud u Osijeku, MBS – 00313092

Puna adresa sjedišta (i prodajnog mjesta ako je različita) uključivo ime države u kojoj se nalazi:
Sv. Roka 80, 31000 Osijek, Hrvatska

Ostali podaci na temelju kojih se može brzo i nesmetano stupiti u vezu (telefon, mobitel i sl.), uključujući e-mail adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt, kako bi kupci dobili informacije ili reklamirali proizvod/uslugu

TEL 031 563 890
fotoart@fotoart.hr

2. Uvjeti kupnje

Naručivanje

Kupnja na internet stranici namijenjena je kupcima na hrvatskom tržištu. Roba se naručuje putem internet stranice Prodavatelja. Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Pristup na internet stranicu www.art4print.net ponekad može biti nedostupan zbog slučajeva nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. Pristup internet stranici također može biti privremeno nedostupan iz razloga uvođenja novih sadržaja, održavanja ili izmjena.

Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Cijene proizvoda

Sve su cijene izražene u hrvatskim kunama (kn). Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan naručivanja, bez obzira na datum isporuke. U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

Troškovi dostave

Trošak dostave iznosi 30,00 kn (PDV uključen) za sve narudžbe manje od 1000 kn. Trošak dostave se ne naplaćuje ukoliko je vrijednost narudžbe 1000 kn ili više. Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave, iznos PDV-a,  te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu robu.

Plaćanje

Naručenu robu Kupac može platiti virmanom/općom uplatnicom, odnosno gotovinom prilikom dostave.

a) Plaćanje virmanom/općom uplatnicom:

Opcija plaćanja virmanom/općom uplatnicom omogućuje uplatu internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom, u banci, pošti i sl. Odabirom ove opcije prilikom narudžbe proizvoda, na svoju ćete e-mail adresu primiti podatke potrebne za izvršenje uplate. Roba će biti isporučena po primitku uplate.

b) Plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja:

Plaćanje prilikom preuzimanja omogućuje vam da račun podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem vrši se u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na dostavnoj adresi, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s robom.

Dostava robe

Dostava robe vrši se putem davatelja usluge Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. 

Dostava se obavlja sukladno Općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga „Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o.“ (www.overseas.hr). Okvirni rok isporuke je do 7 dana. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj  prihvati narudžbu Kupca. Subote, nedjelje i praznici se ne računaju u rok dostave. Dostava robe se vrši na adresu koju je Kupac naveo u narudžbi kao dostavnu. Ako Kupac, nakon što je roba poslana, ne primi robu ili obavijest o prispijeću pošiljke u očekivanom roku, mora o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Preuzimanje robe

Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati potvrdu o preuzimanju robe (dostavnicu). Roba će biti zapakirana u transportnu ambalažu na način da se  uobičajenom manipulacijom u transportu neće  oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna vanjska oštećenja pošiljke i reklamirati ih dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, te se roba vrati Prodavatelju, isti ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova vezanih uz isporuku.

Reklamacija i povrat robe

Po primitku robe Kupac je dužan pregledati robu i utvrditi je li pošiljka u potpunosti ispravna te je, ukoliko nešto nedostaje, dužan u roku od 2 dana uputiti pisani prigovor/reklamaciju putem obrasca za reklamaciju. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Ova prava ne isključuju prava potrošača vezana uz materijalni nedostatak na proizvodu sukladno čl. 401 Zakona o obveznim odnosima.

Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju:

  • da mu je isporučena roba koju nije naručio
  • da mu je isporučena roba koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom će slučaju u roku od 15 dana od primitka valjanog zahtjeva reklamiranu robu zamijeniti odgovarajućom, odnosno vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. U slučaju pravdane reklamacije, trošak dostave reklamirane robe snosi Prodavatelj.

Ukoliko Prodavatelj ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će u pisanoj formi obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije. Reklamacija se neće smatrati pravovaljanom ako Prodavatelj, po primitku povrata robe, utvrdi da je Kupac utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo koji drugi nedostatak robe.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac može odustati od kupnje u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ne navodeći za to razlog. Kupac mora o svojoj namjeri obavijestiti Prodavatelja u pisanoj formi putem obrasca za jednostrani raskid. Prodavatelj će elektroničkom poštom potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu ugovora. Ugovor se smatra otkazanim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest od strane Kupca. U slučaju otkazivanja ugovora, Kupac je dužan o svom trošku vratiti robu Prodavatelju u roku od 7 dana od dana otkazivanja ugovora u stanju u kakvom je robu i preuzeo.

Za robu koja je vraćena u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, po vrstama i količini iz računa, Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenog iznosa. Prilikom otkaza ugovora povrat robe nije moguć pouzećem. Pravo na otkaz ugovora o kupnji temelji se na odredbama Zakona o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora.

Zaštita privatnosti

Ova pravila određuju i reguliraju sve informacije koje Prodavatelj dobiva od Kupca, a koje se odnose na identitet Kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Prodavatelj i Kupac suglasno utvrđuju da će se osobni podaci Kupca koristiti isključivo u svrhu realizacije kupnje. Prodavatelj se obvezuje da će čuvati privatnost osobnih podataka svih kupaca, te će s istima postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim važećim propisima.

3. Završne odredbe

Elektronska komunikacija

Komunikacija između Prodavatelja i Kupca se odvija elektronskim putem. Obje strane prihvaćaju da svi dogovori, obavijesti i ostali sadržaji koji su dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Web poveznice

Ukoliko postoje web poveznice koje sa stranice www.art4print.net vode na drugu stranicu, Foto art d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama niti se na njih odnose ovi Uvjeti poslovanja.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu. Ugovor je realiziran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Kupac i Prodavatelj će nastojati riješiti dogovornim i mirnim putem, a u suprotnom je nadležan Trgovački sud u Osijeku.